Україна щодня. Історія

Україна щодня. Історія – 7 серпня


  • КОРДОНИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

7 серпня 1918 року Українською Державою та Областю Війська Донського було підписано договір про кордони. За цим договором також було оголошено взаємне визнання суверенітету та взаємовигідний товарообмін. Було передбачено розробку окремих угод стосовно вільного товарообігу, транзиту, фінансових та митних відносин.

Щодо кордону, то між Областю Війська Донського та Українською Державою він проліг тією ж адміністративною межею, яка вже була колись. Вона ділила Україну від межі Області війська Донського та Харківської, Воронезької і Катеринославської губерній колишньої Росії. Українська держава проіснувала протягом 29 квітня-14 грудня 1918 року. Вона була розташована на території Південної, Східної та Центральної України із столицею в місті Києві. Очолював Українську державу гетьман Павло Скоропадський. Внутрішня політика спиралась на козацькі традиції державотворення, зовнішня − на дотримання антибільшовицького курсу.

Область Війська Донського була адміністративно-територіальною одиницею Російської імперії, що існувала з 1870 (за іншими даними − з 1786) року по 1920 рік та управлялася за особливим положенням. Первинно територія Області Війська Донського була заселена донськими козаками.

  • П’ЯТЬ КОЛОСКІВ

7 серпня 1932 прийнято закон «Про п’ять колосків». Це – трагічна подія, що стала причиною численних зламаних доль українців. «Колоски», як називали закон між собою прості люди, передбачав охорону майна колгоспів та державних підприємств. Але, насправді, виявилося, що людям просто заборонялось мати будь-які запаси їжі – спроба залишити вдома продукти для своєї родини каралась позбавленням волі на 10 років чи навіть розстрілом.

Причинами впровадження цього закону влада називала випадки «розбазарювання врожаю», відмову селян виконувати плани хлібозаготівель, прояви антиколгоспних настроїв. Селяни ж, які не отримували від праці в колгоспах навіть чесно заробленого хліба та не могли прогодувати свої родини, вважали, що мають повне право взяти в колгоспі продукти, не звітуючись.

Почастішали випадки обшуків, конфіскації продуктів, арештів та розстрілів. До літа 1933 року за цим законом було засуджено понад 150 тисяч осіб, зокрема і дітей, які намагались знайти хоч якусь їжу.

  • ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ

7 серпня 1819 народився український письменник Пантелеймон Куліш. Працював вчителем, редактором, перекладачем, досліджував слов’янські мови, історію та фольклор. За звинуваченням в участі у Кирило-Мефодіївському братстві був заарештований та відправлений у заслання. Найбільше Куліш відомий як автор першого україномовного історичного роману «Чорна рада» та першої фонетичної абетки для української мови – «кулішівки», що лежить в основі сучасного українського правопису.

Багато перекладав – Шекспіра, Гете, Байрона, Шиллера, Гейне. У співпраці з Іваном Нечуєм-Левицьким та Іваном Пулюєм здійснив перший повний переклад Біблії українською мовою. З його ініціативи у Петербурзі з червня 1857 року почала працювати «Друкарня Куліша», в якій він виконував основну редакторську роботу. Це була перша й єдина у 19 столітті українська друкарня в підросійській Україні.

Залишити відповідь

Вподобати Правда ТУТ